Wat is parkmanagement?

Wat is parkmanagement? Die vragen worden voortdurend gesteld door mensen die voor het eerst contact hebben met Parkmanagement Midden-Groningen.

Er zijn meerdere definities voor parkmanagement. De meest gebruikte is:

“Parkmanagement is het sturen van inrichting en beheer op een kantorenpark en bedrijventerrein, met als doel het verkrijgen en op lange termijn behouden van een hoog kwaliteitsniveau van zowel de openbare als de private ruimte.” (Engelenburg, van, 1998)[/alert-success]