Maak & Innovatie Festival Midden Groningen georganiseerd door PMMiG, Biblionet, De Hooge Meeren en gemeente Midden-Groningen

Maak & Innovatie Festival Midden Groningen georganiseerd door PMMiG, Biblionet, De Hooge Meeren en gemeente Midden-Groningen

Parkmanagement Midden Groningen heeft samen met Biblionet Groningen en Winkelcentrum De Hooge Meeren met ondersteuning door de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren afgelopen maanden het Maak & Innovatie Festival Midden Groningen opgezet. Zaterdag 9 december wordt dit festival – met de pakkende afkorting MifMiG – gehouden in cultureel centrum Het KIelzog en in en rondom winkelcentrum De Hooge Meeren.

We willen met MifMiG inwoners van Midden-Groningen laten ervaren hoe enthousiaste pioniers, uitvinders, visionairs, onderwijs en ondernemers werken aan de toekomst van onze regio. Van de wereld.
Wat staat ons te wachten?

Hele dag demonstraties en presentaties

Er zijn de hele dag door demonstraties en presentaties voor jong en oud, voor families en voor ondernemers. Voor ondernemers die zelf willen innoveren en willen weten hoe ze aan subsidies komen is er bijvoorbeeld om 14.00 uur een presentatie van Paul Drent. Hij is projectmanager subsidies bij SNN.
Holthausen presenteert op het plein voor het Kielzog de nieuwe waterstof Tesla: de Hesla. Bovendien geeft Carl Holthausen om 15.00 uur een lezing over hoe je met een middelgroot familiebedrijf vanuit Hoogezand de wereld kunt veroveren? Hoe zetten we de nieuwe gemeente Midden-Groningen meteen pontificaal op de kaart met een alternatieve energiebron voor het aardgas uit Slochteren?
Wie wil kan bij veel van de makers zelf ook experimenteren met nieuwe technieken.
MifMiG wordt zaterdagmorgen om 10.00 uur officieel geopend door Marco Metscher, wethouder van financiën (ChristenUnie) in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en e-voetballer Absalom Warkor van FC Groningen. De opening vindt plaats in de hal van het Kielzog.
Daarna lopen Metscher en Warkor samen met belangstellenden langs de vele stands met makers en pioniers in het Kielzog, het plein voor het cultureel centrum en winkelcentrum De Hooge Meeren naar de plek waar FC Groningen de hele dag clinics geeft met FIFA 18 op de Playstation. Metscher gaat een game spelen met professioneel FC Groningen e-voetballer Warkor.

Toekomst Midden-Groningen

MifMiG draait om de toekomst van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Welke innovatieve technieken worden er momenteel al toegepast? Wie zijn er in jouw gemeente al enthousiast bezig met de toekomst? We willen alles weten van robotica, artificial intelligence (AI), 3D printing, virtual reality, duurzaam ondernemen, hergebruik van afval, nieuwe opleidingen, slim ondernemen, handige makers.
We presenteren samen met makers uit de regio interessante inspirerende projecten voor jong en oud.
Marco Metscher, wethouder van financiën (ChristenUnie) in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hij opent zaterdagmorgen om 10.00 uur samen met e-voetballer Absalom Warkor van FC Groningen het eerste Maak & Innovatie Festival MifMiG in Hoogezand.

Interessante lezingen

Tijdens het Maak & Innovatie Festival Midden Groningen worden in de Nico Bulder Zaal in het Kielzog doorlopend interesante lezingen gegeven. De Nico Bulder Zaal bevindt zich links naast de ingang van het Kielzog in Hoogezand.

Tijd Spreker Waarover
10.30 David Bakker De waarde van De Maakplek
11.00 Henk van der Wal (Impossible-Robotics) Aan de slag met robotica (in de raadszaal)
11.30 Jaron Tichelaar Wonderkind Jaron Tichelaar (15) presenteert zijn plan voor een waterkrachtcentrale
13.00 Rineke Dijkinga Op weg naar meer energie met Rineke Dijkinga en gezonde streekproducten
14.00 Paul Drenth (SNN) Innovatiemonitor Noord Nederland
14.30 Michel Suurmeijer Michel Suurmeijer wil de wereld veroveren met slimme vuilcontainers uit Groningen
15.00 Carl Holthausen 4 H’s uit Midden-Groningen die de wereld veroveren: Hoogezand, Holthausen, Hesla en H2
16.00 GameDungeon: Thijs, Jordy en Vincent Minecraft voor ouders

 

Overzicht van makers en pioniers op MifMiG

Het Maak & Innovatie Festival Midden Groningen vindt plaats in cultuurcentrum Het Kielzog, de Raadzaal van het gemeentehuis van Hoogezand, de bibliotheek, het eLab, op het plein tussen het Kielzog en winkelcentrum De Hooge Meeren en in het winkelcentrum.

Je vindt de makers en pioniers die zich presenteren op de volgende locaties:

Cultuurcentrum Het Kielzog
Kunst van Rob Grip
Grand Cafe
Workshop VJ
Naast Theatercafe in de hal van het Kielzog
Workshop en proeverij van Vegter’s Banket. Bedenk een nieuwe lekkere vulling voor nieuwjaarsrolletjes
Centraal in de hal van het Kielzog
Heel Midden-Groningen bakt. Kookdemonstratie met Sarina Solari (winnares van Heel Holland Bakt 2015) uit Muntendam
Rineke Dijkinga uit Sellingen draagt met regionale producten en voedingsadvies bij aan de workshop van Sarina Solari.
Trap in de hal en tent voor het Kielzog
Toevalskunst met de omvalmachine. Gedurende de hele dag wordt er gebouwd aan een uniek ‘levend’ kunstwerk.
Nico Bulderzaal
De hele dag door interessante lezingen.
Smedeszaal
Slimme handen
Fablab
3d tekenpennen
Raadzaal
Beta Noord
De Jonge Onderzoekers
Lego League
Jeugdafdeling Bibliotheek Hoogezand (boven in het Kielzog)
eLab begane grond Kielzog
Minecraft
Lastercutter
3D Printer
Boven
Toevalsmachine
Winkelcentrum De Hooge Meeren
SUEZ met diverse innovatieve producten gemaakt uit afval. Onder meer koffiepellets, kinderwagen, kunststofgranulaat en milieuvriendelijke koffiebekertjes
Holthausen Clean Energy met voorbeelden van een aantal projecten waar dit innovatieve bedrijf uit Hoogezand aan werkt
FC Groningen geeft tijdens MifMiG in Hoogezand een e-clinic met Fifa17 op de Playstation. Absalom Warkor en Nick den Hamer nemen het op tegen bezoekers van MifMiG.
Plein tussen Kielzog en De Hooge Meeren
Holthausen Clean Energy
Scrapheap Challenge
Toevalmachine
VRROOMM met het mobiele VR-laboratorium waar je zelf kunt ervaren wat VR met jou kan doen
Belangrijke algemene ledenvergadering PMSHS bij Faber in Hoogezand

Belangrijke algemene ledenvergadering PMSHS bij Faber in Hoogezand

Parkmanagement SHS houdt donderdagmiddag 16 juni een belangrijke algemene ledenvergadering in hotel Faber in Hoogezand. Het bestuur van PMSHS heeft veel nieuws te melden en is benieuwd naar het oordeel van de leden over voorgestelde ingrijpende wijzigingen in de koers van de vereniging.

De agenda voor de algemene ledenvergadering staat vol punten die voor de leden in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren belangrijk zijn.

 • Contributieverhoging.
 • Een nieuwe parkmanager.
 • Een naamswijziging.
 • Een nieuwe website.
 • Samenwerking met parkmanagement De Veenkolonien in Veendam, Menterwolde en Pekela.
 • De ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de bedrijventerreinen in de nieuwe beoogde gemeente Midden-Groningen.
 • Subsidiemogelijkheden.
 • Meer inkoopvoordeel voor bedrijven die lid zijn van parkmanagement SHS.

Onderstaand ziet u de officiele uitnodigingsbrief die naar de leden van PMSHS is gestuurd.

Beste parkmanagement-leden,

Uitnodiging voor het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering van Parkmanagementvereniging Slochteren, Hoogezand-Sappemeer (PMSHS).

Datum: 16 juni 2016
Aanvang: 16:00 uur tot 18:00 uur, inloop 15:30 uur
Locatie: Hotel Faber

Tijdens deze vergadering zal de agenda er als volgt uitzien:

Opening

 • Het bestuur draagt voor de heer Michiel van der Stel te benoemen tot lid van het bestuur.
 • Notulen vorige ALV 23 juni 2015 (in de bijlage)
 • Toekomst mede n.a.v. gemeentelijke herindeling en samenwerking met Parkmanagement De Veenkoloniën (Veendam, Menterwolde en Pekela)
 • De nieuwe Parkmanager Gert Brouwer geeft een presentatie van de nieuwe website en nieuwe activiteiten en diensten.

Voorstel naamwijziging PMSHS > PMMiG wordt in stemming gebracht.
(PMMiG = PM Midden Groningen)

Financiën

 • Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid en reserve lid.
 • Financieel overzicht
 • Contributie aanpassen

Samenstelling huidig bestuur

 • Voorzitter vacant
 • Penningmeester Johan Wegman
 • Secretaris Wim Sprik
 • Lid Gert Vegter
 • Lid Johan Mak
 • Lid Hans Wilbrink, aftredend niet herkiesbaar

We zoeken nog een nieuw bestuurslid. Kandidaten kunnen zich melden tot de aanvang van de vergadering

 • W.v.t.t.k.
 • Rondvraag

Na afloop van de vergadering is er onder het genot van een hapje en een drankje ruimte voor het informele gedeelte.

Het is voor u als lid een belangrijke- en zeker een interessante bijeenkomst. Er worden nieuwe activiteiten aangekondigd die voor de leden financieel erg gunstig zullen zijn.

Graag tot ziens op 16 juni 2016

Met vriendelijke groet,

Wim Sprik, secretaris

Plannen nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen op schema

Plannen nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen op schema

De plannen voor de herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde liggen op schema. Bestuurlijk kan de nieuwe gemeente Midden-Groningen met ingang van 1 januari 2018 een feit zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een positieve zienswijze over de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen afgegeven.

De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de herindeling, is de gemeentelijke fusie op 1 januari 2018 rond.

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stelden op 26 april alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vast. Daarmee gaven zij definitief aan te willen fuseren per 1 januari 2018. De gemeenteraden stemden tijdens de raadsvergaderingen in met ‘het Kompas’, de strategische visie van de nieuwe gemeente en ze bekrachtigden ook de nieuwe naam: Midden-Groningen. Deze naam kreeg ook verreweg de meeste stemmen van de inwoners. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de provincie.

Besluitvorming

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de voortvarende besluitvorming van de drie gemeenten: “Mooi dat de gemeenten er zo snel met elkaar zijn uitgekomen en dat de keuze voor nieuwe gemeente gedragen wordt door de bevolking. Door de herindeling kan de nieuwe gemeente krachtiger opereren.

Wat doet PMMIG? Wat is parkmanagement?

Wat doet PMMIG? Wat is parkmanagement?

De vereniging Parkmanagement Midden-Groningen (PMMIG) werkt samen met aangesloten ondernemers en gemeenten aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Midden-Groningen. Doel is om gezamenlijk voordeel te behalen uit collectiviteit.

Belangrijk bij parkmanagement is dat het vóór en dóór bedrijven is. Samen sta je sterk. Zo kunnen de voordelen van business-to-business worden benut.

 • Verbeteren van het niveau van voorzieningen
 • Inkoopvoordeel door collectiviteit
 • Kostenbesparing door schaalvergroting
 • Veilig ondernemen
 • Kennisuitwisseling tussen leden
 • Goede contacten tussen ondernemers onderling
 • Goede contacten tussen ondernemers en gemeenten
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Ondernemersbelangen bij ontwikkelen van structuurvisie
 • Ondernemersbelangen bij ontwikkelen van bestemmingsplan
 • Regionale afstemming economisch beleid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Verkeers- en vervoersplannen
 • Input en reactie gemeentelijk beleid
 • Ontwikkelen van calamiteitenplannen

PMMIG organiseert regelmatig themabijeenkomsten, presentaties en workshops voor deelnemers. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere lokale of regionale ondernemersverenigingen.

Het secretariaat kan u van dienst zijn bij het  realiseren van inkoopvoordeel of het leggen van contacten met de juiste mensen bij de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, de provincie Groningen of andere ondernemers die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf.

Deelnemers aan Parkmanagement MIdden-Groningen betalen jaarlijks een bijdrage die varieert naar omvang van het bedrijf. Kleine bedrijven betalen 150 Euro per jaar, grote bedrijven 500 Euro.

Die bijdrage verdienen de meeste deelnemers ruimschoots terug dankzij besparingen die zij realiseren door collectieve inkoopcontracten die via Parkmanagement Midden-Groningen kunnen worden afgesloten. Zij profiteren van schaalvoordeel en inkoopkracht van organisaties waar Parkmanagement Midden-Groningen mee samenwerkt.

Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten. En hoe meer deelnemers, hoe meer Parkmanagement Midden-Groningen kan betekenen. Meldt u daarom nu meteen aan!