Gemeenten in Drenthe willen dienstverlening lokale bedrijven verbeteren

Gemeenten in Drenthe willen dienstverlening lokale bedrijven verbeteren

Drentse gemeenten willen onderzoeken hoe het midden- en kleinbedrijf denkt over de dienstverlening van de overheid.

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Drenthe krijgen binnenkort het verzoek om een digitale enquête in te vullen om hun mening over de huidige stand van die dienstverlening te peilen. 

De gemeenten in Drenthe zien het MKB als motor van de Drentse economie en vinden het daarom belangrijk dat bedrijven op een zo prettig mogelijke manier kunnen ondernemen. 

De gemeenten en de provincie Drenthe willen dat de dienstverlening beter aansluit bij de wensen en behoeften van de kleinere ondernemingen en instellingen.

 Het is de bedoeling dat de concurrentiepositie van lokale ondernemers wordt verbeterd. De gemeenten willen onder meer weten hoe het staat met het vestigingsklimaat, de regeldruk en de administratieve lasten.