Plannen nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen op schema

Plannen nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen op schema

De plannen voor de herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde liggen op schema. Bestuurlijk kan de nieuwe gemeente Midden-Groningen met ingang van 1 januari 2018 een feit zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een positieve zienswijze over de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen afgegeven.

De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de herindeling, is de gemeentelijke fusie op 1 januari 2018 rond.

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stelden op 26 april alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vast. Daarmee gaven zij definitief aan te willen fuseren per 1 januari 2018. De gemeenteraden stemden tijdens de raadsvergaderingen in met ‘het Kompas’, de strategische visie van de nieuwe gemeente en ze bekrachtigden ook de nieuwe naam: Midden-Groningen. Deze naam kreeg ook verreweg de meeste stemmen van de inwoners. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de provincie.

Besluitvorming

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de voortvarende besluitvorming van de drie gemeenten: “Mooi dat de gemeenten er zo snel met elkaar zijn uitgekomen en dat de keuze voor nieuwe gemeente gedragen wordt door de bevolking. Door de herindeling kan de nieuwe gemeente krachtiger opereren.