Reining start met nieuwe schonere brandstof Shell GTL Fuel

Reining start met nieuwe schonere brandstof Shell GTL Fuel

“Wij zijn een innovatief bedrijf en zijn ons goed bewust van de hedendaagse milieuproblematiek rondom lokale en globale emissies en een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen staat bij ons centraal in de bedrijfsvoering,” zegt managing director Gerrit Hes van Reining Transport.

“Om die reden is Reining Transport deze maand overgestapt op een schonere dieselbrandstof, namelijk Shell GTL (Gas-to-Liquids) Fuel”. De afgelopen jaren is Reining op zoek geweest naar alternatieve brandstoffen voor de dieselmotoren in haar vrachtwagens. Dat was een lastige opgave.

Moeiteloos overschakelen op Shell GTL (Gas-to-Liquids)

Door de drop-in eigenschappen van Shell GTL Fuel en het feit dat er moeiteloos gewisseld kan worden met conventionele diesel maakt het voor Reining een stuk eenvoudiger om over te stappen.

Onze vrachtwagens kunnen GTL op de thuisbasis in Kolham tanken en ook gebruik maken van de Nederlandse tankstations waar GTL beschikbaar is. Indien nodig kan er internationaal ook reguliere diesel getankt worden.

Gelijk Tank-to-Wheel CO2-emmissie besparing

Reining Transport rijdt circa 36 miljoen kilometer per jaar en produceert daarmee een uitstoot van circa 28.000 ton CO2. De overstap naar GTL realiseert een directe besparing van circa 4% CO2, 15% NOx en 30% PM. Daarnaast kan GTL leiden tot reductie van het motorgeluid van de vrachtwagen.

En hier sluit Gerrit Hes ook mee af: “Reining Transport is de eerste internationale vervoerder in Nederland en mogelijk zelfs in Europa, die deze nieuwe brandstof voor de volledige voertuigvloot gaat gebruiken en daarmee een bijdrage levert aan het halen van duurzaamheidsdoelstellingen zoals die in 2015 in Parijs zijn afgesproken”.

Wat is Shell GTL Fuel

De synthetische “drop in” dieselbrandstof, Shell GTL Fuel, wordt in Qatar geproduceerd en is zonder motorische aanpassingen direct geschikt voor alle bestaande dieselmotoren.

GTL is probleemloos mengbaar met conventionele diesel. GTL is een brandstof die uit aardgas wordt geproduceerd welke schoner is dan aardolie. GTL bevat dan ook vrijwel geen schadelijke componenten als zwavel en (poly) aromaten waardoor de verbranding veel efficienter en schoner is.

De uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof (PM) en stikstofoxiden (NOx) ligt aanzienlijk lager dan bij conventionele diesel. GTL is vrij van bio-componenten, niet toxisch en
bovendien biologisch afbreekbaar.

Voor meer informatie ontmoeten we u graag op de ledenvergadering.