13 milieubewuste deelnemers bespreken opzet van Koploperproject Midden-Groningen

13 milieubewuste deelnemers bespreken opzet van Koploperproject Midden-Groningen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wat dat betreft is er geen mooiere locatie denkbaar dan het Dr. Alletta Jacobscollege in Hoogezand om te beginnen met een bewuste energietransitie van 13 bedrijven, instellingen en onderwijs in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Maandagmiddag 28 november 2016 komen zij bijeen om te praten over de opzet van een Koploperproject in Midden Groningen.

Het project is afgelopen jaar door de Koploperorganisatie in samenwerking met Parkmanagement Midden Groningen en de drie gemeenten voorbereid.

Het koploperproject

De koploperprojecten zijn onder regie van Jaap de Vries van DZyzzion gestart in Friesland. Het resultaat van deze projecten is inmiddels is uitgegroeid tot een heel netwerk van zo’n 300 duurzame bedrijven en organisaties (gemeenten, zorgorganisaties, onderwijs) die gezamenlijk stappen zetten richting duurzaamheid en versterking van de regionale economie.

Ook buiten Friesland slaat het concept aan en er zijn al Koploperprojecten gestart in Groningen. (o.a. met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde, Veendam, Pekela en Zuidhorn). Uitgebreide informatie over de projecten is te vinden op de website http://www.koploperproject-groningen.nl.

Het Koploperproject biedt organisaties de kans om effectief en doelgericht duurzaam te ondernemen. Deelnemers koppelen collectieve en bedrijfsbelangen aan de regionale waardeneconomie.

De deelnemers krijgen een kapstok waarmee ze in 1 jaar hun duurzame activiteiten integraal in de bedrijfsvoering verankeren.

 De grondige en brede doorlichting met de DuOn-scan en de Milieubarometer levert een schat aan informatie op en een vernieuwende kijk op in de organisatie en omgeving van deelnemers.

Koplopers vinden de investering in dit project meer dan waard, vanwege de sociale, ecologische en economische resultaten. De dynamiek die tijdens het project ontstaat tussen de deelnemers en gelijkgestemde partners werkt verrijkend. Aan het einde van de rit zijn de deelnemers gemotiveerd om elkaar te blijven zien en te stimuleren.

Plannen nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen op schema

Plannen nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen op schema

De plannen voor de herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde liggen op schema. Bestuurlijk kan de nieuwe gemeente Midden-Groningen met ingang van 1 januari 2018 een feit zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een positieve zienswijze over de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen afgegeven.

De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de herindeling, is de gemeentelijke fusie op 1 januari 2018 rond.

De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stelden op 26 april alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vast. Daarmee gaven zij definitief aan te willen fuseren per 1 januari 2018. De gemeenteraden stemden tijdens de raadsvergaderingen in met ‘het Kompas’, de strategische visie van de nieuwe gemeente en ze bekrachtigden ook de nieuwe naam: Midden-Groningen. Deze naam kreeg ook verreweg de meeste stemmen van de inwoners. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de provincie.

Besluitvorming

Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de voortvarende besluitvorming van de drie gemeenten: “Mooi dat de gemeenten er zo snel met elkaar zijn uitgekomen en dat de keuze voor nieuwe gemeente gedragen wordt door de bevolking. Door de herindeling kan de nieuwe gemeente krachtiger opereren.

Gemeenten in Drenthe willen dienstverlening lokale bedrijven verbeteren

Gemeenten in Drenthe willen dienstverlening lokale bedrijven verbeteren

Drentse gemeenten willen onderzoeken hoe het midden- en kleinbedrijf denkt over de dienstverlening van de overheid.

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Drenthe krijgen binnenkort het verzoek om een digitale enquête in te vullen om hun mening over de huidige stand van die dienstverlening te peilen. 

De gemeenten in Drenthe zien het MKB als motor van de Drentse economie en vinden het daarom belangrijk dat bedrijven op een zo prettig mogelijke manier kunnen ondernemen. 

De gemeenten en de provincie Drenthe willen dat de dienstverlening beter aansluit bij de wensen en behoeften van de kleinere ondernemingen en instellingen.

 Het is de bedoeling dat de concurrentiepositie van lokale ondernemers wordt verbeterd. De gemeenten willen onder meer weten hoe het staat met het vestigingsklimaat, de regeldruk en de administratieve lasten.