Nieuwe voorzitter Stuurgroep RGA

De wisseling van de wacht binnen de colleges van Gedeputeerde Staten in Groningen en Drenthe heeft ook gevolgen voor de bestuurlijke vertegenwoordiging in Regio Groningen-Assen. Na vier jaar voorzitter te zijn geweest van de Stuurgroep, draagt gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk, van de provincie Groningen, de voorzittershamer over aan haar collega Mirjam Wulfse.Regio Groningen-Assen

 

Lees verder

Logistieknoord.nl: op naar zero emissie!

Hoe kunnen we het goederenvervoer in de regio Groningen-Assen slimmer en schoner maken? Dat kan alleen maar als we dat samen doen! De RGA steunt daarom de pilot Logistiek Noord: een digitaal kennisplatform waarop partijen succesvolle projecten kunnen delen zodat anderen ervan kunnen leren.Regio Groningen-Assen

Lees verder

Verkeershinder in zomerperiode

Deze zomer wordt er in en rond Groningen gewerkt aan de wegen en het spoor. Dit betekent hinder voor weggebruikers en treinreizigers. Groningen Bereikbaar zet tijdens de zomerperiode acties in waarmee forenzen en bezoekers gratis of met korting het OV, de (e)fiets of een P+R kunnen proberen. Zo kunnen reizigers de hinder omzeilen en ervaring opdoen met een andere manier van reizen.

Regio Groningen-Assen

Lees verder

19 september Fietscongres RGA

Donderdagmiddag 19 september organiseert de RGA een Fietscongres, waarbij fietsstimulering centraal staat en de verbinding wordt gezocht met andere beleidsvelden en thema’s. In een keynote door Saskia Kluit (directeur Fietsersbond) en een tafelgesprek tussen Arlette van Gilst (programmamanager Fiets, ministerie van I&W) Henk Brink (voorzitter Tour de Force), Philip Broeksma (wethouder gemeente Groningen) en Alex Wekema (wethouder gemeente Noordenveld), zal de verbreding en verdieping worden opgezocht tijdens een enerverende middag.Regio Groningen-Assen

Lees verder

Vraag naar woningen in

regio Groningen-Assen

onverminderd hoog

De druk op de woningmarkt in de regio Groningen-Assen blijft de komende jaren onverminderd hoog. Momenteel worden er veel plannen ontwikkeld en wordt er in hoog tempo gebouwd, maar het is nog niet genoeg om op korte termijn de woningmarkt te kalmeren. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor de opgelopen achterstand in de crisistijd is ingelopen. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA) over de tweede helft van 2018.

 

Lees verder

regio Groningen-Assen

Fijne vakantie!

In de zomerperiode is het Programmabureau van de RGA minder bezet, maar telefonisch (van 9.00-13.00 uur) en per mail bereikbaar (info@regiogroningenassen.nl). Vanaf maandag 26 augustus zijn we weer volop in bedrijf. We wensen u een fijne vakantie!

Agenda:

  • ​19 september: Fietscongres RGA
  • 23 en 24 september: Informatiebijeenkomsten raden en Staten Groningen en Drenthe
  • 3 oktober: bustour langs woningbouwprojecten voor POW- en PD-leden RGA
  • 11 oktober: Stuurgroepvergadering RGA op locatie
  • 14 november: Economisch Platform