Een huurovereenkomst kan op vordering van de verhuurder door de kantonrechter worden ontbonden, als sprake is van wanprestatie door de huurder.

Veel mensen gaan er vaak vanuit dat een ontruimingsvordering wordt afgewezen als een huurachterstand inmiddels volledig is ingelopen. Ten onrechte blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter.