Nieuws voor ondernemend Midden-Groningen

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemend Midden-Groningen. De gemeente ontvangt veel vragen. Onlangs hebben we u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de verschillende maatregelen die u kunt nemen. Dit kunt u hier teruglezen. In deze nieuwsbrief een vervolg.

In deze nieuwsbrief:

– Midden-Groningen heeft steunmaatregelen vastgesteld
– Gratis webinar door Economic board over steunmaatregelen overheid
– Gewijzigde openingstijden KVK Coronaloket
– Toeristenbelasting
– Waterschapsbelasting
– Extra tijdelijke ondersteuning voor bedrijven, ondernemers en ZZp-ers
– Tegemoetkoming schade COVID-19
– Verwijzing naar websites

Midden-Groningen heeft steunmaatregelen vastgesteld

Midden-Groningen ondersteunt ondernemers, maatschappelijke instellingen en flexwerkers met een pakket aan maatregelen. Hier vindt u informatie over alle steunmaatregelen van Midden-Groningen. De gemeente komt hen bijvoorbeeld tegemoet met het treffen van een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen, afspraken over een ontvangen subsidie of het terugkrijgen van de leges voor een evenement dat wegens de coronamaatregelen is afgelast.

Gratis webinar door Economic board over steunmaatregelen overheid

Economic board houdt een gratis Webinar voor ondernemers uit de provincie Groningen. Tijdens de online sessie worden steunmaatregelen van de overheid besproken. U kunt de spreker zien en horen, via een chat kunt u vragen stellen. Via deze link kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie.

Gewijzigde openingstijden KVK Coronaloket

Bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel kunt u terecht met uw vragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving. Er is veel informatie te vinden op de website www.kvk.nl/corona. Wilt u liever iemand spreken? Het telefoonnummer is 0800-2117, bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 (gewijzigd). Is het te druk op de lijn? U kunt u laten terugbellen. Raadpleeg daarvoor dezelfde website.

Toeristenbelasting

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen de toeristenbelasting middels een voorlopige aanslag. Om de sector tegemoet te komen wordt In Midden-Groningen de definitieve aanslagoplegging toeristenbelasting (over het jaar 2019) tot nader order aangehouden.

Waterschapsbelasting

Het Noordelijk Belastingkantoor int de waterschapsbelastingen voor de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Met de waterschappen is afgesproken coulant om te gaan met de betalingen van ondernemers en zzp’ers. Komt u in de betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Extra tijdelijke ondersteuning voor bedrijven, ondernemers en ZZP-ers

De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en ZZP-ers. Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers” (Tozo).  Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Lees meer over de regeling en het voorschot op de website van Midden-Groningen.

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u hier terecht.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Bent u als ondernemer getroffen door overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend, u kunt hier terecht voor meer informatie over de tegemoetkoming.

Wilt u meer lezen over het Coronavirus, de maatregelen en verplichtingen voor het bedrijfsleven? Raadpleeg dan de volgende websites. 

https://www.vno-ncw.nl/corona (veel branchespecifieke informatie)

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/

http://www.midden-groningen.nl  

 

Krijgt u de nieuwsbrief niet doorgestuurd? Meld u hier aan!