Glasvezel voor bedrijventerreinen en camerabeveiliging: Dit traject is stopgezet vanwege te weinig animo/reacties vanuit de leden en een niet concrete aanbieding van de beoogde toeleverancier.

Collectieve inkoop energie via PM Energie: Diverse bedrijven maken al gebruik van de mogelijkheid om aanzienlijk op gas en stroom te besparen. De voordelen lopen al snel in de duizenden euro’s per jaar. Bijzonder de moeite waard! Industrieprijzen, ook voor het MKB! Ook met groen certificaat!

Offerte op maat bij verbruik opgaaf via secretariaat@pmmig.nl

Shell: De samenwerking met Shell voor brandstof-contracten hebben we gestopt in verband met de gasproblematiek in de regio.

Koploper Project Midden Groningen: Dit project is inmiddels afgerond. Een van onze leden heeft de eerste prijs gewonnen, te weten Gert Vegter.

Optimaal maatschappelijk ondernemen blijft mogelijk via het Koploperproject. Aanmeldingen voor nieuwe projecten blijven mogelijk voor vervolgprojecten.

Zonnepanelen/zonnepark: Deze werkzaamheden zijn even geparkeerd in verband met een andere discussie, waar we in een later stadium op terug zullen komen.

GESPONSORDE PROJECTEN

Samen met Biblionet heeft PMMiG een bijeenkomst voor het maakfestivalgeorganiseerd en een bijeenkomst over de AVG, de nieuwe wet op de privacy.

Bij beide bijeenkomsten hebben ook leden meegewerkt. De kosten werden gedekt door externe subsidies.
Onze naam werd hier dus wel aan verbonden, maar zonder kosten voor PMMiG. Het heeft wel enige publiciteit opgeleverd. Verder verslag hiervan vindt u op onze website: MAAKFESTIVAL

Low Car Diet project: Dit project is uit het Koploperproject ontstaan en heeft diverse deelnemers van het Rengerspark aangemoedigd om samen naar hun vervoersbehoefte te kijken en dit waar mogelijk te verduurzamen. Actie op Rengerspark in 2018: Eén maand lang zo fossielvrij mogelijk verplaatsen door middel van elektrische fietsen, auto’s en motors, OV-kaarten, lopen.

Een paar deelnemers hebben inmiddels een elektrische auto aangeschaft.

Afval verwerking: Binnenkort neemt een nieuwe contract leverancier contact met u op.
Wij evalueren periodiek al onze toeleveranciers. Afgelopen jaar was dit ook het geval bij de afvalverwerking. Wij hebben gekozen voor een nieuwe partner, die met gelijke dienstverlening veel lagere prijzen kan bieden voor al onze leden. Ze zullen in de eerste maanden van het nieuwe jaar contact met u opnemen. De prijsstelling en het MVO-verhaal van deze leverancier lijken veelbelovend.