Economisch Platform Groningen-Assen 4 april

 

Geachte deelnemers, dames en heren,

Ik nodig u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Bedrijf zoekt Talent’ van het Economisch Platform op donderdag
4 april a.s. Het thema van deze bijeenkomst is samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven & regionaal onderwijs.

Misschien wel hét onderwerp van nu en in de toekomst voor economische ontwikkeling van regio’s: hoe vinden bedrijven het talent dat ze nodig hebben en welke rol hebben onderwijsinstellingen daarin? Een actueel thema, want de vraag naar personeel is groot. Het is ook een opgave voor de toekomst, want hoe we werken verandert steeds sneller. Dat geldt voor alle sectoren en in het bijzonder voor de technische sector. We moeten met z’n allen op zoek naar oplossingen. Tijdens de bijeenkomst zal blijken dat die deels ook al gevonden zijn! In samenwerking met het Noorderpoort College presenteren wij u een programma waarin drie mensen van verschillende kanten ingaan op de vraag vanuit de technische sector. Vervolgens pitchen acht mensen acht oplossingen waarop u direct kunt inschrijven. Want dat is wat we nodig hebben: oplossingen!

Programma
16.30 uur Inloop
17.00 uur Start programma (inclusief buffet)
Opening door Peter Scheij, introductie door Ton Driessen (Resato)
Sprekers: – Wim van de Pol (Noorderpoort College) over de uitdaging voor het onderwijs op het
thema verbinding van regionaal bedrijfsleven en regionaal onderwijs
– Doekle Terpstra (Techniek Nederland) over zijn ervaringen in zijn huidige en overige
functies en over voorbeelden uit het land
Pitches:   – Bedrijfsschool: als werkgever zelf je nieuwe technisch personeel opleiden
– Groningen Engineering Business Center: TU Groningen
– Model IT-omscholingstraject: inspiratie voor techniek-omscholing
20.30 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in Het Kasteel, Melkweg 1 in Groningen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kan dat alsnog via deze link. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
Graag tot ziens op 4 april!

Met vriendelijke groet,

Peter Scheij
Voorzitter Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Mede namens de kerngroep uit het Economisch Platform (Iris Vis, Marja Doedens, Ton Driessen, Ralph Steenbergen en Harry Bulthuis)