Profiteert uw regio van kansen in Duitsland?

Profiteert uw regio van kansen in Duitsland?

PROBEER NU VOOR EEN WEEK EEN E-BIKE OF SPEED PEDELEC Groningen Bereikbaar

PROBEER NU VOOR EEN WEEK EEN E-BIKE OF SPEED PEDELEC Groningen Bereikbaar

PROBEER NU VOOR EEN WEEK EEN E-BIKE OF SPEED PEDELEC. GRATIS!

Op de fiets naar het werk iets voor jou? Je kunt het nu een week lang gratis uitproberen. Reserveer je e-bike online en haal hem op bij een fietsenwinkel bij jou in de buurt. 

Fietsen is gezond en beter voor het milieu. Als je de auto vaker laat staan scheelt het aanzienlijk in de kosten. Je komt opgeladen aan op je werk en je hebt geen last van fileleed. Met een e-bike is een afstand van zo’n 25 km goed te overbruggen en met een speed pedelec zijn grotere afstanden ook geen probleem. En… je hebt altijd wind mee!

RESERVEER

Hoe werkt het?

  • Meld je aan via het reserveringsformulier en vul je gegevens in.
  • Je kunt een keuze maken uit verschillende elektrische fietsen.
  • Kies een periode die jou goed uit komt.
  • De fiets staat de afgesproken periode voor je klaar bij de door jou geselecteerde fietshandelaar.
  • Veel plezier met fietsen!

Bij jou in de buurt? Jazeker.

Bekijk hieronder welke fietshandelaar bij jou in de buurt meedoet aan de actie en haal hier je e-bike op. Op dit moment kun je de speed pedelec alleen proberen bij fietshandelaren in de stad Groningen (geel op de onderstaande kaart).

Meedoen via werkgever

Een aantal bij Groningen Bereikbaar aangesloten werkgevers doet ook zelf mee aan de actie. Werk je bij een van deze organisaties? Dan is het mogelijk om via je werkgever, op de eigen locatie, een fiets uit te proberen.

IK DOE MEE VIA MIJN WERKGEVER

Verder fietsen

Heb je de smaak te pakken en wil je verder fietsen op je e-bike? Informeer bij je fietshandelaar naar de mogelijkheden of bekijk de aanschafkortingen op e-bikes. Vraag ook je werkgever naar de mogelijkheden voor een fietsregeling. Via de zogenaamde Werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een fiets aan te schaffen of te leasen.

Meer weten?

Nieuws voor ondernemend Midden-Groningen

Nieuws voor ondernemend Midden-Groningen

Nieuws voor ondernemend Midden-Groningen

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemend Midden-Groningen. De gemeente ontvangt veel vragen. Onlangs hebben we u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de verschillende maatregelen die u kunt nemen. Dit kunt u hier teruglezen. In deze nieuwsbrief een vervolg.

In deze nieuwsbrief:

– Midden-Groningen heeft steunmaatregelen vastgesteld
– Gratis webinar door Economic board over steunmaatregelen overheid
– Gewijzigde openingstijden KVK Coronaloket
– Toeristenbelasting
– Waterschapsbelasting
– Extra tijdelijke ondersteuning voor bedrijven, ondernemers en ZZp-ers
– Tegemoetkoming schade COVID-19
– Verwijzing naar websites

Midden-Groningen heeft steunmaatregelen vastgesteld

Midden-Groningen ondersteunt ondernemers, maatschappelijke instellingen en flexwerkers met een pakket aan maatregelen. Hier vindt u informatie over alle steunmaatregelen van Midden-Groningen. De gemeente komt hen bijvoorbeeld tegemoet met het treffen van een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen, afspraken over een ontvangen subsidie of het terugkrijgen van de leges voor een evenement dat wegens de coronamaatregelen is afgelast.

Gratis webinar door Economic board over steunmaatregelen overheid

Economic board houdt een gratis Webinar voor ondernemers uit de provincie Groningen. Tijdens de online sessie worden steunmaatregelen van de overheid besproken. U kunt de spreker zien en horen, via een chat kunt u vragen stellen. Via deze link kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie.

Gewijzigde openingstijden KVK Coronaloket

Bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel kunt u terecht met uw vragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving. Er is veel informatie te vinden op de website www.kvk.nl/corona. Wilt u liever iemand spreken? Het telefoonnummer is 0800-2117, bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 (gewijzigd). Is het te druk op de lijn? U kunt u laten terugbellen. Raadpleeg daarvoor dezelfde website.

Toeristenbelasting

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen de toeristenbelasting middels een voorlopige aanslag. Om de sector tegemoet te komen wordt In Midden-Groningen de definitieve aanslagoplegging toeristenbelasting (over het jaar 2019) tot nader order aangehouden.

Waterschapsbelasting

Het Noordelijk Belastingkantoor int de waterschapsbelastingen voor de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Met de waterschappen is afgesproken coulant om te gaan met de betalingen van ondernemers en zzp’ers. Komt u in de betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Extra tijdelijke ondersteuning voor bedrijven, ondernemers en ZZP-ers

De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en ZZP-ers. Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers” (Tozo).  Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Lees meer over de regeling en het voorschot op de website van Midden-Groningen.

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u hier terecht.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Bent u als ondernemer getroffen door overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend, u kunt hier terecht voor meer informatie over de tegemoetkoming.

Wilt u meer lezen over het Coronavirus, de maatregelen en verplichtingen voor het bedrijfsleven? Raadpleeg dan de volgende websites. 

https://www.vno-ncw.nl/corona (veel branchespecifieke informatie)

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/

http://www.midden-groningen.nl  

 

Krijgt u de nieuwsbrief niet doorgestuurd? Meld u hier aan!

Miljarden voor zonnepanelen eerder beschikbaar

Miljarden voor zonnepanelen eerder beschikbaar

Er komt op korte termijn 2 miljard euro extra beschikbaar voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat hij er op die manier voor wil zorgen dat meer aanvragen worden gehonoreerd.

Het gaat om de SDE+-regeling, gericht op stimulering van duurzame energie. Er is veel animo voor die subsidieregeling. Zoveel, dat bij de vorige inschrijfronde, in het najaar van 2019, zo’n 6000 projecten moesten worden afgewezen omdat het geld op was.

Vanuit de Tweede Kamer drongen verschillende partijen aan op een verruiming, zodat de plannen niet zouden sneuvelen. Als bedrijven en non-profitinstellingen zonnepanelen op hun daken leggen, is dat een eenvoudige manier om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen, vindt de Kamer.

Verdubbeld
Wiebes komt daar nu aan tegemoet. Dit voorjaar start een nieuwe subsidieronde, waar oorspronkelijk 2 miljard euro voor beschikbaar was. Door geld van latere subsidierondes naar voren te halen, kan het budget voor deze ronde verdubbeld worden tot 4 miljard euro. Projecten die vorig jaar afgewezen werden, kunnen dan alsnog uitgevoerd worden, schrijft de minister.

D66, een van de partijen die aandrong op de verruiming, is enthousiast. “De daken liggen er. De zonnepanelen kunnen er zo op. Iedereen wil het. Door 2 miljard naar voren te halen, kunnen veel zonnepanelen nu toch het dak op”, zegt Kamerlid Sienot.

GEANNULEERD: ondernemersavond 16 april

GEANNULEERD: ondernemersavond 16 april

GEANNULEERD: ondernemersavond 16 april !

NIEUWE DATUM NAJAAR VOLGT z.s.m.

 

Op 16 april 2020 vindt in het Kielzogtheater in Hoogezand weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst ‘Ondernemersavond Midden-Groningen’ plaats. Ondernemers en organisaties uit heel Midden-Groningen zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Hoofdspreker is Hans Kazàn! Zin in een leuke avond netwerken? Meld u dan aan! De toegang is gratis. Klik hier om aan te melden.

Bedrijfsbezoek 18 februari met thema VERVOER

Bedrijfsbezoek 18 februari met thema VERVOER

BEDRIJFSBEZOEK 18 FEBRUARI met thema VERVOER

Op 18 februari hebben we een bedrijfsbezoek gepland aan twee bedrijven die alles te maken hebben met vervoer:

16:00 Ontvangst bij het Nationaal Bus Museum met koffie en thee

Vandaar gaan we lopend naar Holthausen Clean Technology voor een rondleiding

17:00 uur Terug naar het Busmuseum voor een rondleiding

We sluiten af met een lekkere warme maaltijd

Lokaties:
Nationaal Bus Museum
Produktieweg 13
9601 MA Hoogezand

Holthausen Clean Technology
Produktieweg 2
9601 MA Hoogezand

In verband met de catering is aanmelden noodzakelijk.