Breedband internet

Breedband internet

Breedband internet

De aanleg van breedband internet in de voormalige gemeente Slochteren.

Eind januari, begin februari, komt er een brief van de gemeente met daarin het verhaal over de aanleg mogelijkheden van breedband internet. Prima. Ware het niet dat de beslissing van inwoners en bedrijven die in aanmerking komen om wel of niet mee te doen, HEEL snel moet vallen. De start van de actie is ca. 1 februari. Half maart moet bekend zijn wie allemaal mee doen. Dat is helaas waanzinnig kort dag voor veel mensen.

Op 12 en 14 februari zijn er twee openbare informatieavonden. Deelname daaraan is gewenst. Aanmelding een vereiste, omdat het in totaal om meer dan 900 adressen in het betreffende gebied gaat. Aanmelden is nu nog niet nodig, maar noteer alvast deze datums.

Voor het bedrijventerrein Rengerspark en het woongebied rondom Borgweg was geen ambassadeur. Met alle plezier heb ik gezegd daar te willen helpen. Bij deze. Voor de bedrijven op het Rengerspark kan ik me voorstellen dat er bij een aantal technische vragen een rol spelen. Graag horen we waar dat het geval is. Wij weten ook niet alles, maar vragen voor jullie na en komen er op terug.

Meer informatie? Neem contact op met:

Joes Boerma
Slochterdijk 58 Froombosch
0598-450.456

 

Jaaroverzicht 2018 / nieuwe samenwerkingen: nieuwe mogelijkheden

Jaaroverzicht 2018 / nieuwe samenwerkingen: nieuwe mogelijkheden

Glasvezel voor bedrijventerreinen en camerabeveiliging: Dit traject is stopgezet vanwege te weinig animo/reacties vanuit de leden en een niet concrete aanbieding van de beoogde toeleverancier.

Collectieve inkoop energie via PM Energie: Diverse bedrijven maken al gebruik van de mogelijkheid om aanzienlijk op gas en stroom te besparen. De voordelen lopen al snel in de duizenden euro’s per jaar. Bijzonder de moeite waard! Industrieprijzen, ook voor het MKB! Ook met groen certificaat!

Offerte op maat bij verbruik opgaaf via secretariaat@pmmig.nl

Shell: De samenwerking met Shell voor brandstof-contracten hebben we gestopt in verband met de gasproblematiek in de regio.

Koploper Project Midden Groningen: Dit project is inmiddels afgerond. Een van onze leden heeft de eerste prijs gewonnen, te weten Gert Vegter.

Optimaal maatschappelijk ondernemen blijft mogelijk via het Koploperproject. Aanmeldingen voor nieuwe projecten blijven mogelijk voor vervolgprojecten.

Zonnepanelen/zonnepark: Deze werkzaamheden zijn even geparkeerd in verband met een andere discussie, waar we in een later stadium op terug zullen komen.

GESPONSORDE PROJECTEN

Samen met Biblionet heeft PMMiG een bijeenkomst voor het maakfestivalgeorganiseerd en een bijeenkomst over de AVG, de nieuwe wet op de privacy.

Bij beide bijeenkomsten hebben ook leden meegewerkt. De kosten werden gedekt door externe subsidies.
Onze naam werd hier dus wel aan verbonden, maar zonder kosten voor PMMiG. Het heeft wel enige publiciteit opgeleverd. Verder verslag hiervan vindt u op onze website: MAAKFESTIVAL

Low Car Diet project: Dit project is uit het Koploperproject ontstaan en heeft diverse deelnemers van het Rengerspark aangemoedigd om samen naar hun vervoersbehoefte te kijken en dit waar mogelijk te verduurzamen. Actie op Rengerspark in 2018: Eén maand lang zo fossielvrij mogelijk verplaatsen door middel van elektrische fietsen, auto’s en motors, OV-kaarten, lopen.

Een paar deelnemers hebben inmiddels een elektrische auto aangeschaft.

Afval verwerking: Binnenkort neemt een nieuwe contract leverancier contact met u op.
Wij evalueren periodiek al onze toeleveranciers. Afgelopen jaar was dit ook het geval bij de afvalverwerking. Wij hebben gekozen voor een nieuwe partner, die met gelijke dienstverlening veel lagere prijzen kan bieden voor al onze leden. Ze zullen in de eerste maanden van het nieuwe jaar contact met u opnemen. De prijsstelling en het MVO-verhaal van deze leverancier lijken veelbelovend.

Fonds Het Nieuwe Doen

Fonds Het Nieuwe Doen

Fonds Het Nieuwe Doen Groningen

Plannen op het gebied van Zorg, Leefbaarheid of Energie? De Provincie stelt fondsen ter beschikking!

De Provincie Groningen heeft vorig jaar een fonds opgericht en daarin 10 mln beschikbaar gesteld op het gebied van Zorg of Leefbaarheid of Energie. In het najaar wordt dit fonds uitgebreid met nogmaals 25 mln.

Inmiddels zijn ongeveer 75 aanvragen gehonoreerd en is 5 mln uitgeleend, veelal in samenwerking met banken.

Wet- en regelgeving duurzaamheid en energie MKB

Zoals besloten in het klimaatakkoord van Parijs moeten ook de bedrijven in Nederland duurzamer worden ingericht. De overheid heeft hiertoe wet- en regelgeving bepaald. Dat betekent onder andere dat gebouwen in Nederland in 2050 energie neutraal moeten zijn. Voldoet jouw bedrijf hier niet aan, dan riskeer je een boete van €20.500.

Waar moet je als ondernemer aan voldoen?

Welke duurzame maatregelen moet je als ondernemer doorvoeren en wanneer? Wat betekent deze wet- en regelgeving voor jouw organisatie? Welke boete riskeer je wanneer je niet voldoet aan deze wet- en regelgeving? Deze vragen en vele andere worden behandeld tijdens deze bijeenkomst. Je krijgt een duidelijk beeld van alles wat je moet weten over de wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid en energie binnen het MKB. Positief punt is dat je alleen moet investeren in duurzaamheid en energie als je dit binnen 5 jaar terug kunt verdienen!

Meer info over FONDS HET NIEUWE DOEN

Doe mee in Groeningen!

Doe mee in Groeningen!

Uitnodiging: Doe mee in Groeningen!

Ondernemers, organisaties, studenten en onderzoekers slaan de handen ineen

Dinsdag 10 juli a.s. vanaf 17.30 uur
Locatie: Fraeylemaborg Slochteren

Groeningen: een naam die u misschien nog niks zegt, maar waar we de komende tijd nog veel van gaan horen! Wanneer we alle laaggelegen gebieden onder de stad Groningen met elkaar verbinden ontstaan er unieke kansen voor de toekomst.

Groeningen is momenteel nog de verzamelnaam voor alle prachtige gebieden onder de stad Groningen en de verbinding met de stad. Het is een fantastische omgeving met meren als het Leekstermeer, Paterswoldsemeer, Zuidlaardermeer, het Roegwold en geweldige beekdalen als het Peizerdiep en de Drentsche Aa. Door de eeuwenoude cultuurhistorie en een omvang van anderhalf keer de Hoge Veluwe heeft Groeningen ontzettend veel potentie.

Ondernemers, organisaties en studenten samen

Studenten en onderzoekers van onder andere de Hanzehogeschool en Onderwijsgroep Noord staan te popelen om samen met u Groeningen te gaan ontwikkelen. Studenten kunnen helpen bij onbeantwoorde vraagstukken en het in kaart brengen van de mogelijkheden voor u in Groeningen.

In het project ‘Erasmus PEAT-Valley+’ hebben partners uit Nederland, België en Zweden de afgelopen jaren hard gewerkt aan een systeem waarin regionale ondernemers kunnen samenwerken met het onderwijs. De resultaten hiervan willen we u graag presenteren tijdens deze avond, evenals de opties die dit voor u als ondernemer in Groeningen biedt.

Samen met ondernemers, studenten en overheid willen we Groeningen groots beleven, beschermen en benutten, daarvoor hebben we u nodig!

Lees hieronder meer over de bijeenkomst.

Brainstorm mee over de toekomst van Groeningen

U bent van harte welkom op dinsdagavond 10 juli voor een bijeenkomst over Groeningen en de Innovatiewerkplaats Groeningen. Deze avond is gelijk een mooie kans om te brainstormen over de toekomstplannen en kansen voor:

– Beschermen en beleven van natuur en landschap in Groeningen
– Toerisme en recreatie in Groeningen
– De agrarische sector in Groeningen
– Circulaire en biobased economie in Groeningen
– Winkeliers en horeca in Groeningen

Programma:

Gastheer: Willem Foorthuis (Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool).

17:00 uur – 18:00 uur               Inloop + buffet met streekproducten uit ‘Groeningen’

18:00 uur – 18:30 uur               Introductie Groeningen: welk gebied gaat het over?
– Rieks van der Wal provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen
– Willem Foorthuis – Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen

18:30 uur – 19:00 uur               Introductie Innovatiewerkplaats Groeningen: de samenwerking tussen        ondernemers en studenten in praktijk. Uitkomsten Erasmus PEAT Valley+ Project

19:00 uur – 19:30 uur               Pauze

19:30 uur – 21.00 uur               Brainstormsessies: Wat kan Groeningen voor u betekenen en wat kunt u      voor Groeningen betekenen? Hoe kan het onderwijs hierbij helpen?

21.00 uur – 21:30 uur               Presentaties: resultaten brainstormsessies

21:30 uur – 22:00 uur               Afsluiting + netwerkborrel

 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Project Peat Valley+.
Economic Board Groningen nodigt ondernemers Midden-Groningen uit

Economic Board Groningen nodigt ondernemers Midden-Groningen uit

Sinds januari valt de gemeente Midden-Groningen in het werkgebied van Economic Board Groningen (EBG). EBG is ontstaan uit de aardbevingsproblematiek, met als doel een economisch sterke en zelfredzame regio neer te zetten. Daarbij wil de Economic Board Groningen zorgen voor meer bedrijvigheid en meer banen in het aardbevingsgebied.

De nieuwe gemeentelijke herindeling betekent dat de ondernemers in de gemeente Midden-Groningen nu ook bij de Economic Board Groningen terecht kunnen voor geld, advies en hulp bij vestiging in Noord- en Midden Groningen.

Daarom wil de Economic Board Groningen graag kennismaken! Op maandagmiddag 25 juni ben je van harte welkom bij Hotel Faber in Hoogezand-Sappemeer. Tijdens deze informele bijeenkomst geeft Marco Smit, bestuurder van Economic Board Groningen, kort uitleg over de regelingen en mogelijkheden voor ondernemers. Vervolgens komen twee ondernemers aan het woord die reeds gebruik hebben gemaakt van de regelingen en programma’s van EBG. Uiteraard sluiten we af met een hapje en drankje. Het programma is als volgt:

16:00 uur            Inloop met koffie/thee
16:30 uur            Opening door Marco Smit, bestuurder Economic Board Groningen
Ondernemers aan het woord:
Aard Duivenvoorden van EAZ Wind uit Hoogezand
Martin Haverkamp van Uitvaartcentrum Slochteren In via Aeterna
17:30 uur            Borrel en hapje met de mogelijkheid om kennis te maken met de adviseurs van EBG
18:30 uur            Einde

Locatie
Hotel Faber
Meint Veningastraat 123
9601 KE Hoogezand-Sappemeer

Ben je niet in de gelegenheid om te komen, maar wil je toch graag kennismaken en kijken wat de Economic Board Groningen voor jouw bedrijf kan betekenen? Maak dan een afspraak met één van de accountmanagers:

Ankie de Wildt nieuw bestuurslid

Ankie de Wildt nieuw bestuurslid

Ik zal me even voorstellen.

Geboren in een pittoresk dorpje in Zeeland en na wat omzwervingen door het land sinds medio 80-jaren woonachtig in de provincie Groningen.

Niet alleen al decennia gelukkig getrouwd met mijn eega, maar nog langer verbonden aan de Rabobank.  Mijn rol binnen de bank is die van Risicospecialist Verzekeren Grootzakelijk, waarbij ik vanuit het perspectief risicomanagement ondernemers help bij het in beeld brengen van risico’s en het vinden van oplossingen op het gebied van verzekeringen.

Mijn werkgebied is de provincie Groningen vooral in het gebied van de Rabobank Stad en Midden Groningen tussen Hoogkerk en Nieuwe Pekela.

Ik ben sinds de oprichting in 2005 vanuit de Rabobank betrokken bij Parkmanagement SHS- inmiddels PMMIG. Ik hoop een meer actieve bijdrage te kunnen leveren bij de vereniging door plaats te nemen in het bestuur.