Het bestuur van de vereniging Parkmanagement Midden-Groningen | PMMiG nodigt de leden uit voor een algemene ledenvergadering op 30 maart 2017 waarbij wordt teruggeblikt op 2016 en de plannen voor 2017 worden toegelicht. Er wordt onder meer gewerkt aan glasvezel voor bedrijventerreinen, camerabeveiliging, Koploper Project Midden Groningen, Low Car Diet project, collectieve inkoop energie en zonnepanelen via PM Energie.

Leden die de vergadering willen bijwonen worden verzocht zich in verband met de catering en een maaltijd aan te melden. Dat kan via het formulier onder deze pagina.

De ledenvergadering vindt plaats in Hotel de Boer aan de Korte Groningerweg 47 in Foxhol.

De vergadering begint 30 maart 2017 om 15.30 uur. Inloop tot 15.45 uur.

Agenda

1. Opening door de voorzitter Michiel van der Stel

2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 16 juni 2016

3. Financiën door penningmeester Johan Wegman
3a Verslag kascontrole 2e helft 2016 Kars Drenth
3b Kascontrolecommissie 2017 benoemen
3c Financieel verslag

4. Jaarverslag 2016-2017 door secretaris Klaas Boer

5. Plannen
5a Wat is er in het afgelopen jaar gerealiseerd door Parkmanagement Midden Groningen
5b Wat zijn we van plan dit jaar op te pakken
5c Welke contracten zijn gerealiseerd
5d Plan van aanpak, status parkmanager Gert Brouwer

Korte pauze

6. Korte Presentaties bedrijven
6.1. Luit Huisman van VIB Netwerken uit Zuidbroek . Thema: Glasvezel op bedrijventerrein Rengers in Kolham
6.2. Ada Kruiter van Koploper Project Midden-Groningen. Thema:  Koploperproject van de samenwerkende gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (Midden Groningen).
6.3. Johan Mak van Reining Transport. Thema: Schone brandstof GTL fuel
6.6 Danny van Houten van  PM Energie Thema: PM Energie is premium partner van Parkmanagement Midden Groningen.

7. Afsluiting

Aansluitend stamppot-buffet en netwerktijd tot 19:00 uur.